Kazalo

background image

Kazalo

1 Začetek

Dostopnost..................................................................................................................................9
Ekologija...................................................................................................................................10
Pomen delov tiskalnika.............................................................................................................11

Pogled od spredaj...............................................................................................................11
Prostor potrebščin za tiskanje............................................................................................12
Pogled od zadaj..................................................................................................................12

Uporaba nadzorne plošče tiskalnika.........................................................................................13

Pregled gumbov in lučk......................................................................................................13
Ikone zaslona nadzorne plošče..........................................................................................14
Spreminjanje nastavitev tiskalnika......................................................................................14

Izbira načina.................................................................................................................15
Izbiranje drugačnega načina........................................................................................15
Spreminjanje nastavitev za način.................................................................................15
Sprememba nastavitev tiskalnika.................................................................................15

Iskanje številke modela tiskalnika.............................................................................................16
Rešitve HP Digital Solutions.....................................................................................................16

Optično branje v računalnik................................................................................................16
HP Digital Fax (Fax to PC (Faks v računalnik) in Fax to Mac (Faks v Mac))......................16

Izbiranje medija za tiskanje......................................................................................................16

Priporočeni papir za tiskanje in kopiranje...........................................................................17
Priporočeni papir za tiskanje fotografij................................................................................18
Nasveti za izbiranje in uporabo medijev.............................................................................19

Nalaganje izvirnikov na steklo optičnega bralnika....................................................................20
Nalaganje izvirnikov v samodejni podajalnik dokumentov (SPD).............................................21
Nalaganje medija......................................................................................................................22

Nalaganje medijev standardnih velikosti............................................................................22
Nalaganje ovojnic...............................................................................................................23
Nalaganje kartic in fotopapirja............................................................................................23
Nalaganje medijev velikosti po meri...................................................................................24

Vzdrževanje tiskalnika..............................................................................................................25

Čiščenje stekla optičnega bralnika.....................................................................................25
Čiščenje zunanjosti.............................................................................................................26
Čiščenje samodejnega podajalnika dokumentov...............................................................26

Posodobitev tiskalnika..............................................................................................................27
Izklop tiskalnika.........................................................................................................................27

2 Tiskanje

Tiskanje dokumentov................................................................................................................28

Tiskanje dokumentov (Windows)........................................................................................29
Tiskanje dokumentov (Mac OS X)......................................................................................29

Tiskanje brošur.........................................................................................................................29

Tiskanje brošur (Windows).................................................................................................30
Tiskanje brošur (Mac OS X)...............................................................................................30

1

background image

Tiskanje na ovojnice.................................................................................................................31

Tiskanje na ovojnice (Windows).........................................................................................31
Tiskanje na ovojnice (Mac OS X).......................................................................................32

Tiskanje fotografij.....................................................................................................................32

Tiskanje fotografij na fotopapir (Windows).........................................................................32
Tiskanje fotografij na fotopapir (Mac OS X)........................................................................33

Tiskanje na poseben papir in papir velikosti po meri................................................................34

Tiskanje na poseben papir ali papir velikosti po meri (Mac OS X).....................................34

Tiskanje dokumentov brez roba...............................................................................................35

Tiskanje dokumentov brez roba (Windows).......................................................................36
Tiskanje dokumentov brez roba (Mac OS X)......................................................................36

3 Optično branje

Optično branje izvirnika............................................................................................................38

Optično branje v računalnik................................................................................................39

Optično branje s funkcijo Webscan..........................................................................................39
Optično branje dokumentov v obliki besedila, ki ga je mogoče urejati.....................................40

Optično branje dokumentov v obliki besedila za urejanje...................................................40
Navodila za optično branje dokumentov v obliki besedila za urejanje................................42

4 Kopiranje

Kopiranje dokumentov..............................................................................................................43
Spreminjanje nastavitev kopiranja............................................................................................43

5 Faks

Pošiljanje faksa ........................................................................................................................45

Pošiljanje standardnega faksa ...........................................................................................45
Pošiljanje standardnega faksa iz računalnika.....................................................................46
Ročno pošiljanje faksa s telefona.......................................................................................47
Pošiljanje faksa z nadzorom izbiranja................................................................................48
Pošiljanje faksa iz pomnilnika.............................................................................................48
Načrtovanje faksa za poznejše pošiljanje...........................................................................49
Pošiljanje faksa več prejemnikom......................................................................................50
Pošiljanje faksa v načinu odpravljanja napak.....................................................................50

2

background image

Sprejemanje faksa ...................................................................................................................51

Ročno sprejemanje faksa...................................................................................................51
Nastavitev varnostne kopije faksa .....................................................................................52
Ponovno tiskanje faksov iz pomnilnika...............................................................................53
Poziv za sprejem faksa.......................................................................................................53
Posredovanje faksov na drugo številko..............................................................................54
Nastavitev velikosti papirja za sprejete fakse ....................................................................54
Nastavitev samodejnega zmanjšanja za dohodne fakse....................................................55
Blokiranje neželenih številk faksov.....................................................................................55

Dodajanje številk na seznam neželenih faksov............................................................56
Brisanje številk s seznama neželenih faksov...............................................................56
Tiskanje poročila o neželenih faksih.............................................................................56

Sprejemanje faksov v računalnik s HP Digital Fax (Fax to PC (Faks v računalnik) in
Fax to Mac (Faks v Mac))...................................................................................................57

Zahteve za uporabo funkcij Fax to PC (Faks v računalnik) in Fax to Mac (Faks v
Mac)..............................................................................................................................57
Aktiviranje funkcij Fax to PC (Faks v računalnik) in Fax to Mac (Faks v Mac).............57
Spreminjanje nastavitev funkcije Fax to PC (Faks v računalnik) in Fax to Mac
(Faks v Mac).................................................................................................................58

Nastavitev vnosov hitrega izbiranja..........................................................................................59

Nastavitev in spreminjanje vnosov za hitro izbiranje..........................................................59
Nastavitev in spreminjanje vnosov za hitro izbiranje skupine.............................................60
Brisanje vnosov za hitro izbiranje.......................................................................................61
Tiskanje seznama vnosov za hitro izbiranje.......................................................................61

Spreminjanje nastavitev faksa..................................................................................................61

Konfiguracija glave faksa ...................................................................................................61
Nastavitev načina odziva (samodejni odgovor)..................................................................62
Nastavitev števila zvonjenj pred odgovorom .....................................................................62
Spreminjanje vzorca odzivnega zvonjenja za značilno zvonjenje......................................62
Nastavitev vrste izbiranja....................................................................................................63
Nastavitev možnosti ponovnega izbiranja..........................................................................64
Nastavitev hitrosti faksa......................................................................................................64
Nastavitev glasnosti zvoka faksa........................................................................................65

Storitve faksiranja in digitalnega telefona.................................................................................65
Faks prek internetnega protokola.............................................................................................65
Uporaba poročil........................................................................................................................66

Tiskanje poročila o potrditvi faksa......................................................................................66
Tiskanje poročil o napakah faksov.....................................................................................67
Tiskanje in ogled dnevnika faksa........................................................................................68
Čiščenje dnevnika faksa.....................................................................................................68
Tiskanje podrobnosti o zadnjem pošiljanju faksa...............................................................68
Tiskanje poročila o ID-jih klicateljev....................................................................................69
Ogled zgodovine klicev.......................................................................................................69

6 Spletne storitve

Kaj so spletne storitve?............................................................................................................70

HP ePrint............................................................................................................................70
Printer Apps........................................................................................................................70

Kazalo

3

background image

Nastavitev spletnih storitev.......................................................................................................71

Nastavitev spletnih storitev s pomočjo programske opreme za tiskalnik HP .....................71
Nastavitev spletnih storitev s pomočjo nadzorne plošče tiskalnika....................................71
Nastavitev spletnih storitev s pomočjo vdelanega spletnega strežnika..............................72

Uporaba spletnih storitev..........................................................................................................72

HP ePrint............................................................................................................................72

Tiskanje s HP ePrint.....................................................................................................73
Iskanje elektronskega naslova tiskalnika......................................................................73
Izklop tehnologije HP ePrint.........................................................................................73

Printer Apps........................................................................................................................73

Uporaba storitve Printer Apps......................................................................................73
Upravljanje storitve Printer Apps..................................................................................74
Izklop storitve Printer Apps...........................................................................................74

Odstranitev spletnih storitev.....................................................................................................74

7 Ravnanje s kartušami s črnilom

Informacije o kartušah s črnilom in tiskalnih glavah.................................................................75
Preverjanje ocenjene ravni črnila.............................................................................................76
Tiskanje z eno ali več praznimi kartušami................................................................................76
Zamenjava kartuš s črnilom......................................................................................................77
Shranjevanje tiskalnih potrebščin.............................................................................................78
Zbiranje podatkov o uporabi.....................................................................................................78

8 Reševanje težav

HP-jeva podpora.......................................................................................................................80

Dobite elektronsko podporo................................................................................................81
HP-jeva telefonska podpora...............................................................................................81

Preden pokličete...........................................................................................................82
Obdobje telefonske podpore........................................................................................82
Telefonske številke za podporo....................................................................................82
Po poteku telefonske podpore......................................................................................84

Splošni nasveti in viri za odpravljanje težav.............................................................................84
Reševanje težav s tiskalnikom.................................................................................................84

Tiskalnik se nepričakovano izklopi.....................................................................................85
Tiskalnik proizvaja nepričakovane zvoke...........................................................................85
Poravnava ni uspela...........................................................................................................85
Tiskalnik se ne odziva (ni natisov)......................................................................................85
Tiskalnik tiska počasi..........................................................................................................86
Natisnjena stran je prazna ali samo delno natisnjena........................................................87
Na strani nekaj manjka ali ni pravilno.................................................................................88
Postavitev besedila ali slik je napačna...............................................................................88

Odpravljanje težav pri kakovosti tiskanja..................................................................................89
Reševanje težav pri zagozdenju papirja...................................................................................96

4

background image

Reševanje težav pri kopiranju..................................................................................................97

Ni kopije..............................................................................................................................98
Kopije so prazne.................................................................................................................98
Dokumenti manjkajo ali so zbledeli....................................................................................98
Velikost je pomanjšana.......................................................................................................99
Kakovost kopiranja je slaba................................................................................................99
Opazne so napake na kopijah............................................................................................99
Tiskalnik natisne pol strani, nato papir izvrže...................................................................100
Neskladen papir................................................................................................................100

Reševanje težav pri optičnem branju.....................................................................................100

Optični bralnik ne stori ničesar.........................................................................................101
Optično branje traja predolgo...........................................................................................101
Del dokumenta ni bil optično prebran ali pa manjka besedilo..........................................101
Besedila ni mogoče urediti...............................................................................................102
Prikažejo se sporočila o napakah.....................................................................................103
Kakovost optično prebrane slike je nizka.........................................................................103
Opazne so napake na optično prebranih dokumentih......................................................104

Reševanje težav pri faksiranju................................................................................................105

Preskus faksa ni uspel......................................................................................................105

Reševanje težav pri uporabi spletnih storitev in HP-jevih spletnih mest ...............................118

Odpravljanje težav z uporabo spletnih storitev.................................................................119
Reševanje težav pri uporabi HP-jevih spletnih mest........................................................120

Reševanje težav pri brezžičnem tiskanju...............................................................................120

Osnovno odpravljanje težav z brezžično povezavo..........................................................120
Napredno odpravljanje težav z brezžično povezavo........................................................121

1. korak: Preverite, ali je računalnik povezan v omrežje............................................122
2. korak: Prepričajte se, da je tiskalnik povezan z omrežjem.....................................123
3. korak: Preverite, ali programska oprema požarnega zidu preprečuje
komunikacijo...............................................................................................................124
4. korak: Prepričajte se, da je tiskalnik priključen v omrežje in je v stanju
pripravljenosti..............................................................................................................124
5. korak: Poskrbite, da je brezžična različica tiskalnika nastavljena kot privzeti
gonilnik tiskalnika (samo za Windows).......................................................................125
6. korak: Prepričajte se, da vaš računalnik ni povezan v omrežje prek
navideznega zasebnega omrežja (VPN)....................................................................125
Ko ste odpravili težave ..............................................................................................126

Konfiguriranje programske opreme požarnega zidu za delo s tiskalnikom............................126
Reševanje težav pri upravljanju tiskalnika..............................................................................127

Vdelanega spletnega strežnika ni mogoče odpreti...........................................................127

Odpravljanje težav pri namestitvi............................................................................................128

Predlogi za namestitev strojne opreme............................................................................129
Predlogi za namestitev HP-jeve programske opreme......................................................129
Reševanje težav z omrežjem...........................................................................................130

Razumevanje poročila o stanju tiskalnika...............................................................................130
Razumevanje strani z omrežno konfiguracijo.........................................................................131
Odstranjevanje zagozdenega papirja.....................................................................................133

Odstranjevanje zagozdenega papirja...............................................................................133
Kako se izogniti zagozditvi papirja....................................................................................136

Kazalo

5

background image

A Tehnični podatki

Informacije o garanciji.............................................................................................................137

Izjava družbe Hewlett-Packard o omejenem jamstvu.......................................................138
Informacije o garanciji za kartuše s črnilom......................................................................139

Tehnični podatki tiskalnika......................................................................................................140

Fizični tehnični podatki.....................................................................................................140
Funkcije in zmogljivosti izdelka.........................................................................................140
Tehnični podatki procesorja in pomnilnika........................................................................141
Sistemske zahteve...........................................................................................................141
Tehnični podatki omrežnega protokola.............................................................................141
Tehnični podatki vdelanega spletnega strežnika..............................................................142
Specifikacije medijev........................................................................................................142

Pomen specifikacij za podprte medije........................................................................142
Nastavitev najmanjših robov.......................................................................................146

Tehnični podatki za tiskanje.............................................................................................146
Tehnični podatki kopiranja................................................................................................147
Tehnični podatki faksa......................................................................................................147
Tehnični podatki optičnega branja....................................................................................147
Specifikacije spletnih storitev............................................................................................147

HP ePrint....................................................................................................................148
Printer Apps................................................................................................................148

Tehnični podatki HP-jevega spletnega mesta..................................................................148
Tehnični podatki o okolju..................................................................................................148
Tehnični podatki o napajanju............................................................................................148
Tehnični podatki o oddajanju zvokov................................................................................149

Upravne informacije................................................................................................................150

Upravna številka modela..................................................................................................150
Izjava FCC........................................................................................................................151
Obvestilo uporabnikom v Koreji........................................................................................151
Izjava VCCI (Class B) za uporabnike na Japonskem.......................................................152
Obvestilo o napajalnem kablu za uporabnike na Japonskem..........................................152
Izjava o zvočnih emisijah za Nemčijo...............................................................................152
Izjava o indikatorju LED....................................................................................................152
Glosar za shranjevanje zunanjih naprav za Nemčijo........................................................152
Obvestilo za uporabnike telefonskega omrežja ZDA: zahteve za FCC............................153
Obvestilo uporabnikom kanadskega telefonskega omrežja.............................................154
Obvestilo uporabnikom nemškega telefonskega omrežja................................................154
Izjava za faks z žično napeljavo v Avstraliji......................................................................154
Upravno obvestilo za Evropsko unijo...............................................................................155
Upravne informacije za brezžične izdelke........................................................................156

Izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju...............................................................156
Obvestilo za uporabnike v Braziliji..............................................................................156
Obvestilo za uporabnike v Kanadi..............................................................................156
Obvestilo za uporabnike na Tajvanu..........................................................................157

6

background image

Okoljevarstveni vidiki izdelka..................................................................................................158

Uporaba papirja................................................................................................................158
Plastika.............................................................................................................................158
Podatki o varnosti materiala.............................................................................................158
Program za recikliranje.....................................................................................................158
Program recikliranja potrošnega materiala za brizgalne tiskalnike HP.............................158
Odlaganje odpadne opreme uporabnikov v gospodinjstvih v Evropski uniji.....................159
Poraba električne energije................................................................................................159
Kemične snovi..................................................................................................................160
Podatki o akumulatorju.....................................................................................................160

Odlaganje akumulatorjev v Tajvanu...........................................................................160
Opozorila za uporabnike v Kaliforniji..........................................................................160

Direktiva Evropske unije o baterijah in akumulatorjih.......................................................161
Obvestila RoHS (samo za Kitajsko).................................................................................162
Obvestila RoHS (samo za Ukrajino).................................................................................162

Licence tretjih oseb.................................................................................................................163

B HP-jeve potrebščine in pripomočki

Spletno naročanje potrebščin.................................................................................................171
Potrebščine.............................................................................................................................171

Kartuše s črnilom..............................................................................................................171
HP-jevi mediji....................................................................................................................172

C Dodatne nastavitve faksa

Nastavitev faksiranja (vzporedni telefonski sistemi)...............................................................173

Izbira pravilne nastavitve faksa za dom ali pisarno..........................................................174
Primer A: Ločena faks linija (ni sprejetih govornih klicev)................................................176
Primer B: Nastavitev tiskalnika z DSL-jem.......................................................................177
Primer C: Nastavitev tiskalnika s telefonskim sistemom PBX ali linijo ISDN....................178
Primer D: Faks z značilnim zvonjenjem na isti liniji..........................................................179
Primer E: Govorna/faks linija v skupni rabi.......................................................................180
Primer F: Govorna/faks linija v skupni rabi z glasovno pošto...........................................181
Primer G: Faks linija v skupni rabi z računalniškim modemom (ni sprejetih govornih
klicev)................................................................................................................................182

Nastavljanje tiskalnika z računalniškim klicnim modemom........................................183
Nastavljanje tiskalnika z računalniškim modemom DSL/ADSL..................................184

Primer H: Govorna/faks linija v skupni rabi z računalniškim modemom...........................185

Govorna/faks linija v skupni rabi z računalniškim klicnim modemom.........................185
Govorna/faks linija v skupni rabi z računalniškim modemom DSL/ADSL...................187

Primer I: Govorna/faks linija v skupni rabi z odzivnikom..................................................189
Primer J: Govorna/faks linija v skupni rabi z računalniškim modemom in odzivnikom.....190

Govorna/faks linija v skupni rabi z računalniškim modemom za povezavo na klic
in odzivnikom..............................................................................................................190
Govorna/faks linija v skupni rabi z modemom DSL/ADSL in odzivnikom...................192

Primer K: Govorna/faks linija v skupni rabi z računalniškim klicnim modemom in
glasovno pošto.................................................................................................................194

Nastavljanje faksov zaporednega tipa....................................................................................195
Preskus nastavitve faksa........................................................................................................196

Kazalo

7

background image

D Nastavitev omrežja

Nastavitev tiskalnika za brezžično komunikacijo....................................................................197

Pred začetkom..................................................................................................................197
Nastavitev tiskalnika v brezžično omrežje........................................................................198
Nastavitev tiskalnika s pomočjo programske opreme za tiskalnik HP (Priporočljivo).......198
Nastavitev tiskalnika s Čarovnikom za nastavitev brezžične povezave...........................198
Nastavitev tiskalnika z zaščiteno nastavitvijo WiFi (WPS)...............................................198

Povezava s tiskalnikom s pritiskanjem gumba...........................................................199
Povezava tiskalnika z načinom PIN............................................................................199

Nastavitev tiskalnika s pomočjo vdelanega spletnega strežnika (VSS)...........................199
Spreminjanje vrste povezave...........................................................................................199
Testiranje brezžične povezave.........................................................................................200
Smernice za zagotavljanje varnosti brezžičnega omrežja................................................200

Pregled varnostnih nastavitev....................................................................................201
Dodajanje naslovov strojne opreme brezžičnemu usmerjevalniku (filtriranje MAC)...201
Druge navodila za varnost brezžične povezave.........................................................201

Navodila za zmanjšanje motenj v brezžičnem omrežju....................................................202

Spreminjanje osnovnih omrežnih nastavitev..........................................................................202

Ogled in tiskanje omrežnih nastavitev..............................................................................202
Vklop in izklop brezžične povezave..................................................................................202

Spreminjanje naprednih omrežnih nastavitev.........................................................................203

Nastavitev hitrosti povezave.............................................................................................203
Ogled nastavitev IP..........................................................................................................203
Spreminjanje nastavitev IP...............................................................................................203
Ponastavitev omrežnih nastavitev....................................................................................204

Odstranitev in ponovna namestitev HP-jeve programske opreme.........................................204

E Orodja za upravljanje tiskalnika

Orodjarna (Windows)..............................................................................................................205
HP Utility (Mac OS X).............................................................................................................205
Vdelani spletni strežnik...........................................................................................................205

Piškotki.............................................................................................................................206
Odpiranje vdelanega spletnega strežnika........................................................................206

Stvarno kazalo............................................................................................................................215

8