Vypnutie tlačiarne

background image

Vypnutie tlačiarne

Vypnite tlačiareň stlačením tlačidla (tlačidlo Napájanie) umiestneného na tlačiarni.
Pred odpojením napájacieho kábla alebo vypnutím predlžovacieho kábla počkajte, kým
nezhasne indikátor napájania.

Upozornenie Ak tlačiareň vypnete nesprávne, tlačový vozík sa nemusí vrátiť do
správnej polohy, čo spôsobí problémy s atramentovými kazetami a kvalitou tlače.

Upozornenie Spoločnosť HP odporúča nahradiť chýbajúce kazety čo najskôr, aby
sa predišlo problémom s kvalitou tlače a možnej zvýšenej spotrebe atramentu
alebo poškodeniu systému zásobovania atramentom. Tlačiareň nikdy nevypínajte,
ak v nej chýbajú atramentové kazety.

Kapitola 1

28

Začíname

background image

2