Vyhľadanie čísla modelu tlačiarne

background image

Vyhľadanie čísla modelu tlačiarne

Okrem názvu modelu, ktorý je uvedený na prednej strane tlačiarne, má táto tlačiareň aj
špecifické číslo modelu. Toto číslo môžete použiť pri získavaní podpory a na pomoc s
určením, ktorý spotrebný materiál alebo príslušenstvo je k dispozícii pre vašu tlačiareň.
Číslo modelu je vytlačené na štítku na vnútornej strane dvierok prístupu k atramentovej
kazete v blízkosti oblasti atramentových kaziet.