Tipy na výber a používanie médií

background image

Tipy na výber a používanie médií

Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, dodržujte nasledujúce pokyny.

Vždy používajte médiá, ktoré spĺňajú špecifikácie tlačiarne. Ďalšie informácie
nájdete v časti Špecifikácie médií.

Do zásobníka alebo automatického podávača dokumentov (ADF) vkladajte naraz
iba jeden typ média.

Pri napĺňaní zásobníkov a podávača ADF dbajte na správne vloženie médií. Ďalšie
informácie nájdete v častiach Vkladanie médií a Vloženie originálu do
automatického podávača dokumentov (ADF).

Zásobník ani podávač ADF neprepĺňajte. Ďalšie informácie nájdete v častiach
Vkladanie médií a Vloženie originálu do automatického podávača dokumentov
(ADF).

Z dôvodu zabránenia zaseknutiu médií, nekvalitnej tlači a ďalším problémom s
tlačou nevkladajte do zásobníkov ani automatického podávača dokumentov
nasledujúce médiá:

Viaczložkové formuláre

Poškodené, skrútené alebo pokrčené médium

Médium s vyrezanými miestami alebo perforáciou

Médium s výraznou textúrou, s reliéfom alebo s nízkou nasiakavosťou
atramentu

pokračovanie

Výber tlačového média

19

background image

Médium s príliš nízkou hmotnosťou alebo ktoré sa ľahko naťahuje

Médiá, ktoré obsahujú skoby alebo spony

Poznámka Ak chcete skenovať, kopírovať alebo faxovať dokumenty, ktoré
obsahujú strany nezodpovedajúce týmto pokynom, použite sklenenú podložku
skenera. Ďalšie informácie nájdete v časti Položenie predlohy na sklenenú
podložku skenera.