Výber tlačového média

background image

Výber tlačového média

Táto tlačiareň podporuje väčšinu typov kancelárskych médií. Pred zakúpením väčšieho
množstva tlačových médií odporúčame vyskúšať rôzne typy médií. Médiá od

Kapitola 1

16

Začíname

background image

spoločnosti HP poskytujú optimálnu kvalitu tlače. Ďalšie informácie o médiách HP
nájdete na webovej lokalite spoločnosti HP www.hp.com.

Spoločnosť HP odporúča používať na tlač a kopírovanie
každodenných dokumentov obyčajné papiere s logom ColorLok.
Všetky papiere s logom ColorLok sú nezávisle testované, aby
spĺňali vysoké štandardy s ohľadom na spoľahlivosť a kvalitu
tlače a vytváranie dokumentov s jasnými, žiarivými farbami,
výraznejšou čiernou farbou, pričom schnú rýchlejšie než bežné
obyčajné papiere. Hľadajte papiere s logom ColorLok s rôznymi
hmotnosťami a veľkosťami od veľkých výrobcov papiera.