Vloženie originálu do automatického podávača dokumentov (ADF)

background image

Vloženie originálu do automatického podávača
dokumentov (ADF)

Dokument môžete kopírovať, skenovať alebo faxovať tak, že ho vložíte do
automatického podávača dokumentov (ADF).

Upozornenie Do podávača ADF neumiestňujte fotografie, mohli by sa poškodiť.
Používajte iba médiá podporované tlačiarňou. Ďalšie informácie nájdete v časti
Tipy na výber a používanie médií.

Poznámka Skenovať, kopírovať a faxovať pomocou automatického podávača
dokumentov (ADF) možno iba jednostranné dokumenty. Podávač ADF
nepodporuje obojstranné dokumenty.

Poznámka Niektoré funkcie, napríklad funkcia kopírovaniaPrispôsobiť na
stranu
, nefungujú, ak vkladáte originály dokumentov do zariadenia ADF. Najprv
musíte položiť originály dokumentov na sklenenú podložku.

Umiestnenie originálu do automatického podávača dokumentov (ADF)
Pomocou týchto krokov vložte dokument do podávača ADF.
1. Originál vložte do podávača ADF tlačenou stranou nahor.

a. Pri vkladaní originálu potlačeného na výšku umiestnite strany tak, aby do

zariadenia najskôr vchádzal vrchný okraj dokumentu. Pri vkladaní originálu
potlačeného na šírku umiestnite strany tak, aby do zariadenia najskôr vchádzal
ľavý okraj dokumentu.

b. Médium zasúvajte do podávača ADF, kým nezaznie tón alebo sa na displeji

nezobrazí hlásenie, že sa zistili vložené strany.

Tip Viac informácií o vkladaní originálov do podávača ADF vám poskytne
schéma vyrytá v zásobníku podávača dokumentov.

2. Posuňte priečne vodiace lišty k sebe až po ľavú a pravú hranu papiera.

Vloženie originálu do automatického podávača dokumentov (ADF)

21

background image

Poznámka Skôr ako nadvihnete veko na tlačiarni, vyberte zo zásobníka podávača
dokumentov všetky originály.