Čistenie vonkajších častí

background image

Čistenie vonkajších častí

Upozornenie Pred čistením tlačiareň vypnite stlačením tlačidla (tlačidlo
Napájanie) a odpojením napájacieho kábla z elektrickej zásuvky.

Mäkkou, vlhkou handričkou nepúšťajúcou vlákna utrite z povrchu tlačiarne prach, fľaky
a škvrny. Do vnútra tlačiarne a na jej ovládací panel sa nesmú dostať tekutiny.