Čistenie automatického podávača dokumentov

background image

Čistenie automatického podávača dokumentov

Ak automatický podávač dokumentov odoberá viac strán alebo ak neodoberá obyčajný
papier, môžete vyčistiť valce a oddeľovaciu lištu. Zdvihnite kryt automatického

Kapitola 1

26

Začíname

background image

podávača dokumentov, aby ste sa dostali k jednotke zachytávania, vyčistite valce
alebo oddeľovaciu lištu a potom kryt zatvorte.

Čistenie valcov alebo oddeľovacej vložky
1.
Z podávača dokumentov vyberte všetky originály.
2. Nadvihnite kryt automatického podávača dokumentov (1).

Takto získate prístup k valcom (2) a oddeľovacej lište (3).

1

2

3

1 Kryt automatického podávača dokumentov

2 Valce

3 Oddeľovacia vložka

3. Čistú tkaninu, ktorá neuvoľňuje vlákna, zľahka namočte do destilovanej vody a

vyžmýkajte ju.

4. Pomocou vlhkej tkaniny zotrite usadeniny z valcov a oddeľovacej vložky.

Poznámka Ak usadeniny nie je možné odstrániť pomocou destilovanej vody,
skúste použiť izopropylový (čistý) alkohol.

5. Zatvorte kryt automatického podávača dokumentov.