Pohľad zozadu

background image

Pohľad zozadu

4

1

2

3

1

Port faxu (1-linkový)

2

Port faxu (2-EXT)

3

Vstup napájania

Kapitola 1

pokračovanie

12

Začíname

background image

4

Port USB (univerzálna sériová zbernica)