Pohľad spredu

background image

Táto časť obsahuje nasledujúce témy:

Pohľad spredu

Oblasť tlačového spotrebného materiálu

Pohľad zozadu

Pohľad spredu

1

2

3

4

5

7

8

6

9

10

1

Automatický podávač dokumentov (ADF)

2

Sklenená podložka skenera

3

Výstupný zásobník

4

Nadstavec výstupného zásobníka

5

Vstupný zásobník

6

Tlačidlo Zapnúť

7

Displej ovládacieho panela

8

Ovládací panel

9

Zásobník podávača dokumentov

Popis súčastí tlačiarne

11

background image

10

Priečne vodiace lišty