Oblasť tlačového spotrebného materiálu

background image

Oblasť tlačového spotrebného materiálu

h

2

3

1

1

Dvierka prístupu k atramentovej kazete

2

Atramentové kazety

3

Tlačová hlava

Poznámka Tlačový spotrebný materiál sa musí uchovávať v tlačiarni, aby sa
predišlo možným problémom s kvalitou tlače alebo poškodeniu tlačovej hlavy.
Nevyberajte spotrebný materiál na dlhší čas. Tlačiareň nevypínajte, keď v nej
chýba kazeta.