Položenie predlohy na sklenenú podložku skenera

background image

Položenie predlohy na sklenenú podložku skenera

Originály dokumentov môžete kopírovať, skenovať alebo faxovať tak, že ich položíte
na sklenenú podložku skenera.

Poznámka Ak sklenená podložka a vnútorná strana veka nie sú čisté, mnohé
špeciálne funkcie nefungujú správne. Ďalšie informácie nájdete v časti Údržba
tlačiarne.

Položenie predlohy na sklenenú podložku skenera
Pomocou týchto krokov položte originál na sklenenú podložku skenera.
1. Nadvihnite veko skenera.
2. Položte originál stranou určenou na tlač smerom nadol.

Tip Ak potrebujete ďalšiu pomoc pri vkladaní originálneho dokumentu, tak si
pozrite vyryté pomôcky pozdĺž okraja sklenenej podložky.

3. Zatvorte veko.

Kapitola 1

20

Začíname