Skenovať do počítača

background image

Skenovať do počítača

Stačí jednoducho prejsť k tlačiarni, dotknúť sa tlačidla na ovládacom paneli a buď
priamo skenovať dokumenty do počítača, alebo ich rýchlo zdieľať s obchodnými
partnermi ako prílohy e-mailov.
Ďalšie informácie nájdete v časti Skenovanie.