Digitálny fax HP (Fax do PC a Fax do Mac)

background image

Digitálny fax HP (Fax do PC a Fax do Mac)

Už nikdy viac neprídete o dôležité faxy nesprávne umiestnené medzi hárkami v stohu
papiera!
Pomocou funkcií Fax do PC a Fax do Mac môžete automaticky prijímať faxy a ukladať
ich priamo do počítača. Pomocou funkcií Fax do PC a Fax do Mac môžete jednoducho
ukladať digitálne kópie faxov a eliminovať nepohodlnú manipuláciu s veľkými zložkami
papierov. Okrem toho môžete úplne vypnúť tlač faxov, čím ušetríte peniaze za papier a
atrament a zároveň znížite spotrebu papiera a produkciu odpadu.
Ďalšie informácie nájdete v časti Prijímanie faxov do počítača pomocou funkcie
Digitálny fax HP (Fax do PC a Fax do Mac).