Používanie webových služieb

background image

Používanie webových služieb

Nasledujúca časť uvádza postupy používania a konfigurovania webových služieb.