Nastavenie webových služieb pomocou vstavaného webového servera

background image

nastavenie.

Nastavenie webových služieb pomocou vstavaného webového servera

Na nastavenie a správu webových služieb môžete použiť vstavaný webový server
tlačiarne (EWS).
Ak chcete nastaviť webové služby, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
1. Otvorte server EWS. Ďalšie informácie nájdete v časti Vstavaný webový server.
2. Na karte Webové služby kliknite na položku Nastavenie v časti Nastavenie

webových služieb.

3. Kliknite na položku Prijať podmienky používania a povoliť webové služby a

potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

4. Kliknutím na položku Áno povoľte na tlačiarni automatické vyhľadávanie a

inštaláciu aktualizácií produktu.

5. Ak sa vo vašej sieti používa na pripojenie na internet server proxy, zadajte jeho

nastavenia.

6. Podľa pokynov na hárku s informáciami o webových službách dokončite

nastavenie.