Nastavenie webových služieb pomocou softvéru tlačiarne HP

background image

Nastavenie webových služieb pomocou softvéru tlačiarne HP

Okrem povolenia základných funkcií tlačiarne môžete pomocou softvéru tlačiarne HP
dodaného spolu s tlačiarňou nastaviť webové služby. Ak ste webové služby nenastavili
pri inštalácii softvéru HP v počítači, pomocou tohto softvéru ich môžete nastaviť
kedykoľvek.
Ak chcete nastaviť webové služby, vykonajte kroky týkajúce sa vášho operačného
systému:
Windows:
1.
Na pracovnej ploche počítača kliknite na ponuku Štart, vyberte položku Programy

alebo Všetky programy, kliknite na položku HP, kliknite na priečinok tlačiarne a
potom vyberte ikonu s názvom vašej tlačiarne.

2. Dvakrát kliknite na položku Webové riešenia a potom dvakrát kliknite na položku

Nastavenie služby ePrint. Otvorí sa stránka vstavaného webového servera
tlačiarne.

3. Na karte Webové služby kliknite na položku Nastavenie v časti Nastavenie

webových služieb.

4. Kliknite na položku Prijať podmienky používania a povoliť webové služby a

potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

5. Kliknutím na položku Áno povoľte na tlačiarni automatické vyhľadávanie a

inštaláciu aktualizácií produktu.

6. Ak sa vo vašej sieti používa na pripojenie na internet server proxy, zadajte jeho

nastavenia.

7. Podľa pokynov na hárku s informáciami o webových službách dokončite

nastavenie.

Mac OS X:
Na nastavenie a správu webových služieb v systéme Mac OS X môžete používať
vstavaný webový server (EWS) tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie
webových služieb pomocou vstavaného webového servera