Nastavenie webových služieb pomocou ovládacieho panela tlačiarne

background image

Nastavenie webových služieb pomocou ovládacieho panela tlačiarne

Ovládací panel tlačiarne umožňuje jednoducho nastaviť a spravovať webové služby.

Kapitola 6

72

Webové služby

background image

Ak chcete nastaviť webové služby, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
1. Skontrolujte, či je tlačiareň pripojená na internet.
2.

Na ovládacom paneli tlačiarne sa dotknite tlačidla

(Aplikácie) alebo tlačidla

(HP ePrint).

3. Dotykom tlačidla Áno prijmete podmienky používania webových službe a povolíte

webové služby.

4. Na obrazovke Automatická aktualizácia sa dotknite položky Áno a povoľte na

tlačiarni automatické vyhľadávanie a inštaláciu aktualizácií produktu.

5. Ak sa vo vašej sieti používa na pripojenie na internet server proxy, zadajte jeho

nastavenia:
a. Dotknite sa položky Zadať server proxy.
b. Zadajte nastavenia servera proxy a potom sa dotknite položky Hotovo.

6. Podľa pokynov na hárku s informáciami o webových službách dokončite