Nastavenie webových služieb

background image

Nastavenie webových služieb

Ak chcete nastaviť webové služby, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Poznámka Pred nastavením webových služieb sa uistite, že je tlačiareň
pripojená na internet pomocou bezdrôtového pripojenia.