Služba HP ePrint

background image

V tlačiarni sú k dispozícii nasledujúce webové služby:

Služba HP ePrint

HP ePrint je bezplatná služba od spoločnosti HP, ktorá umožňuje kedykoľvek a z
ľubovoľného miesta tlačiť dokumenty na tlačiarni s podporou služby HP ePrint. Keď na
tlačiarni povolíte webové služby, tlačiť prostredníctvom webu bude možné
jednoduchým odoslaním e-mailu na e-mailovú adresu priradenú tlačiarni. Nie sú
potrebné žiadne špeciálne ovládače ani softvér. Ak môžete odoslať e-mail, pomocou
služby HP ePrint budete môcť tlačiť z ľubovoľného miesta.
Keď si zaregistrujete konto na lokalite ePrintCenter, po prihlásení môžete zobraziť stav
tlačových úloh služby HP ePrint, spravovať tlačový front služby HP ePrint, nastaviť, kto
môže tlačiť prostredníctvom e-mailovej adresy služby HP ePrint pridelenej tlačiarni, a
získať pomoc týkajúcu sa služby HP ePrint.