Aplikácie tlačiarne

background image

Aplikácie tlačiarne

Aplikácie tlačiarne umožňujú ľahko vyhľadať a vytlačiť vopred naformátovaný webový
obsah priamo z vašej tlačiarne. Svoje dokumenty môžete tiež oskenovať a v digitálnej
podobe uložiť na web.
Aplikácie tlačiarne poskytujú najrozličnejší obsah, od darčekových kupónov po obsah
zameraný na rodinné aktivity, správy, cestovanie, šport, varenie, fotografovanie a
mnoho ďalších zaujímavostí. Môžete si dokonca prezrieť a vytlačiť svoje online snímky
z obľúbených webových fotoalbumov.
Niektoré aplikácie tlačiarne umožňujú tiež naplánovať doručovanie príslušného obsahu
do vašej tlačiarne.
Vopred naformátovaný obsah je určený špeciálne pre vašu tlačiareň. To znamená, že
sa vám nebudú zobrazovať odseknuté slová ani obrázky a žiadne nadbytočné stránky

Webové služby

71

background image

obsahujúce len jeden riadok textu. Niektoré tlačiarne ponúkajú možnosť zvoliť si na
obrazovke s ukážkou pred tlačou nastavenia papiera a kvality tlače.
A to všetko bez toho, aby ste vôbec zapínali počítač!