Čo sú webové služby?

background image

Táto časť obsahuje nasledujúce témy:

Čo sú webové služby?

Nastavenie webových služieb

Používanie webových služieb

Odstránenie webových služieb

Čo sú webové služby?