Webové služby

background image

6

Webové služby

Tlačiareň ponúka inovatívne webové riešenia, ktoré môžu pomôcť pri získavaní
rýchleho prístupu k internetu, dokumentom a ich rýchlejšej a bezproblémovejšej tlači –
a to všetko bez použitia počítača.

Poznámka Ak chcete používať tieto webové funkcie, tlačiareň musí byť pripojená
na internet pomocou bezdrôtového pripojenia. Tieto webové funkcie nemožno
použiť, ak je tlačiareň pripojená pomocou kábla USB.