Tlač na špeciálny papier a na papier vlastnej veľkosti

background image

Tlač na špeciálny papier a na papier vlastnej veľkosti

Ak aplikácia podporuje papier vlastnej veľkosti, pred tlačou dokumentu nastavte túto
veľkosť v aplikácii. Ak nie, nastavte formát v ovládači tlačiarne. Môže byť potrebné
zmeniť formát existujúcich dokumentov, aby sa dali správne vytlačiť na papier vlastnej
veľkosti.
Používajte iba taký papier vlastnej veľkosti, ktorý podporuje tlačiareň. Ďalšie informácie
nájdete v časti Špecifikácie médií.

Poznámka Definovanie vlastných veľkostí médií je k dispozícii len v tlačovom
softvéri HP v rámci systému Mac OS X.

Postupujte podľa pokynov pre váš operačný systém.