Tlač na obálky (Windows)

background image

Tlač na obálky (Windows)

Tlač na obálky (Mac OS X)

Tlač na obálky (Windows)

1. Obálky vložte do zásobníka tlačenou stranou nadol. Ďalšie informácie nájdete v

časti Vkladanie médií.

2. V ponuke Súbor softvérovej aplikácie kliknite na položku Tlačiť.
3. Skontrolujte, či je vybratá tlačiareň, ktorú chcete použiť.
4. Ak chcete zmeniť nastavenia, kliknite na tlačidlo, ktoré slúži na otvorenie

dialógového okna Vlastnosti.
V závislosti od softvérovej aplikácie sa toto tlačidlo môže nazývať Vlastnosti,
Možnosti, Inštalácia tlačiarne, Tlačiareň alebo Predvoľby.

5. Na karte Rozloženie zmeňte orientáciu na hodnotu Na šírku.
6. Kliknite na položku Papier a kvalita a potom vyberte príslušný typ obálky v

rozbaľovacom zozname Veľkosť papiera.

Tip Ďalšie možnosti pre tlačovú úlohu môžete zmeniť pomocou funkcií
dostupných na iných kartách v tomto dialógovom okne.

7. Kliknite na tlačidlo OK a potom kliknutím na tlačidlo Tlačiť alebo OK spustite tlač.

Kapitola 2

32

Tlač