Tlač na obálky

background image

Tlač na obálky

Nepoužívajte obálky, ktoré:

majú veľmi lesklý povrch,

obsahujú samolepky, spinky alebo okienka,

majú hrubé, nepravidelné alebo skrútené okraje,

obsahujú pokrčené, roztrhnuté alebo inak poškodené oblasti.

Skontrolujte, či sú ohyby obálok vložených do tlačiarne presne zahnuté.

Poznámka Ďalšie informácie o tlači na obálky nájdete v dokumentácii dodanej s
používaným softvérovým programom.

Postupujte podľa pokynov pre váš operačný systém.