Tlač fotografií

background image

Tlač fotografií

Vo vstupnom zásobníku nenechávajte nepoužitý fotografický papier. Papier sa môže
začať krútiť, čo môže zhoršiť kvalitu výtlačkov. Fotografický papier by mal byť pred
tlačou rovný.
Postupujte podľa pokynov pre váš operačný systém.