Tlač dokumentov (Windows)

background image

Tlač dokumentov (Windows)

1. Vložte papier do zásobníka. Ďalšie informácie nájdete v časti Vkladanie médií.
2. V ponuke Súbor softvérovej aplikácie kliknite na položku Tlačiť.
3. Skontrolujte, či je vybratá tlačiareň, ktorú chcete použiť.
4. Ak chcete zmeniť nastavenia, kliknite na tlačidlo, ktoré slúži na otvorenie

dialógového okna Vlastnosti.
V závislosti od softvérovej aplikácie sa toto tlačidlo môže nazývať Vlastnosti,
Možnosti, Inštalácia tlačiarne, Tlačiareň alebo Predvoľby.

5. Zmeňte orientáciu papiera na karte Rozloženie a nastavenia zdroja papiera, typu

média, veľkosti papiera a kvality na karte Papier a kvalita. Ak chcete tlačiť
čiernobielo, kliknite na tlačidlo Rozšírené a potom zmeňte možnosť Tlačiť v
odtieňoch sivej
.

6. Kliknite na tlačidlo OK.
7. Tlač spustíte kliknutím na tlačidlo Tlačiť alebo OK.