Tlač dokumentov

background image

Väčšinu nastavení tlače automaticky zabezpečuje softvérová aplikácia. Nastavenia
meňte manuálne iba v prípade potreby zmeny kvality tlače, pri tlači na určité typy
papierov alebo pri používaní špeciálnych funkcií. Ďalšie informácie o výbere najlepších
tlačových médií pre vaše dokumenty nájdete v časti Výber tlačového média.
Pokračujte výberom tlačovej úlohy:

Tlač dokumentov

Tlač brožúr

Tlač na obálky

Tlač fotografií

Tlač na špeciálny papier a na papier vlastnej
veľkosti

Tlač dokumentov bez okrajov

Tlač dokumentov

Postupujte podľa pokynov pre váš operačný systém.

Tlač dokumentov (Windows)

Tlač dokumentov (Mac OS X)

Tip Táto tlačiareň zahŕňa službu HP ePrint, bezplatnú službu od spoločnosti HP,
ktorá umožňuje kedykoľvek, odkiaľkoľvek a bez ďalšieho softvéru alebo ovládačov
tlačiarne tlačiť dokumenty na tlačiarni s podporou služby HP ePrint. Ďalšie
informácie získate v časti Služba HP ePrint.

Tlač

29