Tlač dokumentov bez okrajov

background image

Tlač dokumentov bez okrajov

Tlač bez okrajov umožňuje tlačiť na určitých typoch médií a na mnohé médiá
štandardného formátu až po okraje.

Poznámka Ak je typ papiera nastavený na Obyčajný papier, nemôžete tlačiť
dokument bez okrajov.

Poznámka Pred tlačou dokumentu bez okrajov otvorte súbor v softvérovej
aplikácii a priraďte veľkosť obrázka. Skontrolujte, či sa veľkosť zhoduje s veľkosťou
média, na ktoré chcete vytlačiť obrázok.

Poznámka Nie všetky aplikácie podporujú tlač bez okrajov.

Postupujte podľa pokynov pre váš operačný systém.