Tlač brožúr

background image

Tlač brožúr

Postupujte podľa pokynov pre váš operačný systém.

Tlač brožúr (Windows)

Tlač brožúr (Mac OS X)

Kapitola 2

30

Tlač

background image

Tip Táto tlačiareň zahŕňa službu HP ePrint, bezplatnú službu od spoločnosti HP,
ktorá umožňuje kedykoľvek, odkiaľkoľvek a bez ďalšieho softvéru alebo ovládačov
tlačiarne tlačiť dokumenty na tlačiarni s podporou služby HP ePrint. Ďalšie
informácie získate v časti Služba HP ePrint.