Médiá HP

background image

Médiá HP

Ak chcete objednať médiá, napríklad papier HP Premium, prejdite na stánku www.hp.com.

Spoločnosť HP odporúča tlačiť a kopírovať bežné dokumenty na
obyčajný papier s logom ColorLok. Všetky typy papiera s logom
ColorLok sú nezávisle testované, aby spĺňali vysoké štandardy
spoľahlivosti a kvality tlače a vytvárali dokumenty s výraznými,
živými farbami, zreteľnejšími čiernymi časťami, zasychajúce
rýchlejšie ako bežné obyčajné papiere. Hľadajte typy papiera s
logom ColorLok s rôznymi hmotnosťami a veľkosťami od
hlavných výrobcov papiera.

Príloha B

176

Spotrebný materiál a príslušenstvo HP