Atramentové kazety

background image

Atramentové kazety

Médiá HP

Atramentové kazety

Objednávanie kaziet online sa nepodporuje vo všetkých krajinách/regiónoch. Mnohých krajín/
regiónov sa však týkajú informácie o objednávaní pomocou telefónu, prevádzkach miestnych
obchodov a tlači zoznamu kupovaných položiek. Okrem toho môžete vybrať možnosť How to Buy
(Ako kúpiť) v hornej časti stránky www.hp.com/buy/supplies na získanie informácií o zakúpení
produktov značky HP vo vašej krajine/regióne.

Spotrebný materiál a príslušenstvo HP

175

background image

Používajte len náhradné kazety s rovnakým číslom, ako je na vymieňanej atramentovej kazete.
Číslo kazety nájdete na nasledovných miestach:

Vo vstavanom webovom serveri, a to kliknutím na kartu Nástroje a potom v časti Informácie
o produkte
kliknutím na tlačidlo Mierka atramentu. Ďalšie informácie nájdete v časti
Vstavaný webový server.

V správe o stave tlačiarne (pozrite si časť Informácie o správe o stave tlačiarne).

Na označení vymieňanej atramentovej kazety.
Na štítku vo vnútri tlačiarne.

Upozornenie Inštalačnú atramentovú kazetu, ktorá sa dodáva s tlačiarňou, nemožno
zakúpiť samostatne. Správne číslo kazety skontrolujte pomocou servera EWS, správy o
stave tlačiarne alebo štítku vnútri tlačiarne.

Poznámka Upozornenia a indikátory úrovne atramentu poskytujú len odhady na účely
plánovania. Keď sa na displeji ovládacieho panela zobrazí správa upozorňujúca na
nedostatok atramentu, mali by ste mať pripravenú náhradnú kazetu, aby ste sa vyhli
možnému oneskoreniu tlače. Kazety nemusíte meniť, kým sa na displeji nezobrazí výzva.