Spotrebný materiál

background image

B

Spotrebný materiál a

príslušenstvo HP

V tejto časti sú uvedené informácie o spotrebnom materiáli a príslušenstve od spoločnosti HP pre
túto tlačiareň. Tieto informácie sa môžu zmeniť. Najnovšie aktualizácie nájdete na webovej
lokalite spoločnosti HP (www.hpshopping.com). Prostredníctvom tejto webovej lokality môžete aj
nakupovať.

Poznámka Nie všetky kazety sú k dispozícii vo všetkých krajinách/regiónoch.

Táto časť obsahuje nasledujúce témy:

Objednávanie tlačového spotrebného materiálu online

Spotrebný materiál

Objednávanie tlačového spotrebného materiálu online

Ak si chcete objednať spotrebný materiál online alebo vytvoriť tlačiteľný nákupný zoznam, otvorte
softvér tlačiarne HP dodaný s vašou tlačiarňou a potom kliknite na ikonu Shopping (Nákup).
Vyberte položku Shop for Supplies Online (Internetový obchod so spotrebným materiálom).
Softvér tlačiarne HP odošle s vaším povolením informácie o tlačiarni vrátane čísla modelu,
sériového čísla a odhadovaných úrovní atramentu. Spotrebný materiál fungujúci vo vašej tlačiarni
je vybratý vopred. Môžete zmeniť množstvo, pridať alebo odstrániť položky a potom vytlačiť
zoznam alebo kúpiť položky online v obchode HP Store alebo inom internetovom obchode
(možnosti sa líšia v závislosti od krajiny/regiónu). Informácie o kazetách a prepojenia na
internetové obchody sa tiež zobrazia na hláseniach upozorňujúcich na stav atramentu.
Objednávať môžete aj cez internet na adrese www.hp.com/buy/supplies. Po zobrazení výzvy
vyberte svoju krajinu/región. Na základe výziev vyberte svoju tlačiareň a potom požadovaný
spotrebný materiál.

Poznámka Objednávanie kaziet online sa nepodporuje vo všetkých krajinách/regiónoch.
Mnohých krajín/regiónov sa však týkajú informácie o objednávaní pomocou telefónu,
prevádzkach miestnych obchodov a tlači zoznamu kupovaných položiek. Okrem toho môžete
vybrať možnosť How to Buy (Ako kúpiť) v hornej časti stránky www.hp.com/buy/supplies na
získanie informácií o zakúpení produktov značky HP vo vašej krajine/regióne.

Spotrebný materiál