Spotrebný materiál a príslušenstvo HP

background image

Spotrebný materiál a

príslušenstvo HP

V tejto časti sú uvedené informácie o spotrebnom materiáli a príslušenstve od spoločnosti HP pre
túto tlačiareň. Tieto informácie sa môžu zmeniť. Najnovšie aktualizácie nájdete na webovej
lokalite spoločnosti HP (www.hpshopping.com). Prostredníctvom tejto webovej lokality môžete aj
nakupovať.

Poznámka Nie všetky kazety sú k dispozícii vo všetkých krajinách/regiónoch.