Systémové požiadavky

background image

Systémové požiadavky

Poznámka Aktuálne informácie o podporovaných operačných systémoch a systémových
požiadavkách nájdete na webovej lokalite www.hp.com/go/customercare.

Kompatibilné operačné systémy

Windows XP Service Pack 3, Windows Vista, Windows 7

Mac OS X verzie 10.5, 10.6 a 10.7

Linux (ďalšie informácie nájdete na stránke http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Minimálne systémové požiadavky

Microsoft® Windows® 7: 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor s frekvenciou 1 GHz,
pevný disk 2 GB, jednotka CD-ROM/DVD alebo pripojenie na internet, port USB, program
Internet Explorer.

Microsoft Windows Vista®: 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor s frekvenciou 800
MHz, pevný disk 2 GB, jednotka CD-ROM/DVD alebo pripojenie na internet, port USB,
program Internet Explorer.

Microsoft Windows XP Service Pack 3 alebo novší (iba 32-bitová verzia): procesor Intel®
Pentium® II, Celeron® alebo kompatibilný procesor, s frekvenciou 233 MHz alebo vyššou,
jednotka CD-ROM/DVD alebo pripojenie na internet, port USB, program Internet Explorer
verzie 6.0 alebo novší.

Mac OS X verzie 10.5, 10.6 a 10.7: procesor PowerPC G4, G5 alebo Intel Core, pevný disk s
kapacitou 900 MB, jednotka CD-ROM/DVD alebo pripojenie na internet, port USB.