Špecifikácie webových lokalít spoločnosti HP

background image

Špecifikácie webových lokalít spoločnosti HP

Webový prehľadávač (Microsoft Internet Explorer 6.0 alebo novšia verzia, Mozilla Firefox 2.0
alebo novšia verzia, Safari 3.2.3 alebo novšia verzia alebo Google Chrome 3.0) s doplnkom
Adobe Flash (verzia 10 alebo novšia)

Pripojenie na internet