Špecifikácie vstavaného webového servera

background image

Špecifikácie vstavaného webového servera

Požiadavky

Sieť založená na TCP/IP (siete založené na IPX/SPX nie sú podporované)

Webový prehľadávač (Microsoft Internet Explorer 7.0 alebo vyššia verzia, Mozilla Firefox 3.0
alebo vyššia verzia, Safari 3.0 alebo vyššia verzia alebo Google Chrome 3.0 alebo vyššia
verzia)

Sieťové pripojenie (nemožno ho používať v tlačiarni pripojenej k počítaču pomocou kábla
USB)

Internetové pripojenie (vyžadované pre niektoré funkcie)

Poznámka Vstavaný webový server môžete otvoriť aj bez pripojenia na internet.
Niektoré funkcie však nebudú k dispozícii.

Poznámka Vstavaný webový server musí byť na rovnakej strane brány firewall ako
tlačiareň.