Špecifikácie tlače

background image

Špecifikácie tlače

Rozlíšenie čiernobielej tlače
Až 600 x 600 dpi s pigmentovaným čiernym atramentom

Príloha A

150

Špecifikácie produktu

background image

Rozlíšenie farebnej tlače
Rozlíšenie až 4800 x 1200 dpi, optimalizované na zdokonalenom fotopapieri HP so vstupným
rozlíšením 1200 x 1200 dpi