Špecifikácie sieťového protokolu

background image

Špecifikácie sieťového protokolu

Kompatibilné sieťové operačné systémy

Windows XP (32-bitový) (Professional a Home Edition), Windows Vista 32-bitový a 64-bitový
(Ultimate Edition, Enterprise Edition a Business Edition), Windows 7 (32-bitový a 64-bitový)

Windows Small Business Server 2003 32-bitový a 64-bitový, Windows 2003 Server 32-bitový
a 64-bitový, Windows 2003 Server R2 32-bitový a 64-bitový (Standard Edition, Enterprise
Edition)

Windows Small Business Server 2008 64-bitový, Windows 2008 Server 32-bitový a 64-bitový,
Windows 2008 Server R2 64-bitový (Standard Edition, Enterprise Edition)

Citrix XenDesktop 4

pokračovanie

Špecifikácie tlačiarne

145

background image

Citrix XenServer 5.5

Mac OS X verzie 10.5, 10.6 a 10.7

Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services

Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services s Citrix Presentation Server 4.0

Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services s Citrix Presentation Server 4.5

Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services s Citrix XenApp 5.0

Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services s Citrix Metaframe XP s Feature Release
3

Microsoft Windows 2003 Small Business Server Terminal Services

Microsoft Windows Server 2008 Terminal Services

Microsoft Windows Small Business Server 2008 Terminal Services

Microsoft Windows 2008 Server Terminal Services s Citrix XenApp 5.0

Novell Netware 6.5, Open Enterprise Server 2

Kompatibilné sieťové protokoly
TCP/IP

Správa siete
Vstavaný webový server (možnosť diaľkovej konfigurácie a správy sieťových tlačiarní)