Špecifikácie prostredia

background image

Špecifikácie prostredia

Prevádzkové prostredie
Prevádzková teplota: 5 °C až 40 °C (41 °F až 104 °F)
Odporúčané prevádzkové podmienky: 15 °C až 32 °C (59 °F až 90 °F)
Odporúčaná relatívna vlhkosť: 20 až 80 % bez kondenzácie

Skladovacie prostredie
Skladovacia teplota: –40 °C až 60 °C (–40 °F až 140 °F)
Skladovacia relatívna vlhkosť: Do 90 % bez kondenzácie pri teplote 60 °C (140 °F)