Špecifikácie pre webové služby

background image

Špecifikácie pre webové služby

Internetové pripojenie pomocou bezdrôtového pripojenia.