Vysvetlivky k špecifikáciám podporovaných médií

background image

Vysvetlivky k špecifikáciám podporovaných médií

Nastavenie minimálnych okrajov

Vysvetlivky k špecifikáciám podporovaných médií

Pomocou tabuliek určte správne médiá na používanie s tlačiarňou a zistite, ktoré funkcie s nimi
možno používať.

Informácie o podporovaných veľkostiach

Informácie o podporovaných typoch a hmotnostiach médií

Príloha A

146

Špecifikácie produktu

background image

Informácie o podporovaných veľkostiach

Formát médií

Vstupný
zásobník

ADF

Štandardné formáty médií

10 x 15cm*

Veľkosť 2L

U.S. Letter (216 x 279 mm; 8,5 x 11
palcov)

8,5 x 13 palcov (216 x 330 mm)

U.S. Legal (216 x 356 mm; 8,5 x 14
palcov)

A4 (210 x 297 mm; 8,3 x 11,7 palca)*

U.S. Executive (184 x 267 mm; 7,25 x 10,5
palca)

U.S. Statement (140 x 216 mm; 5,5 x 8,5
palca)

B5 (JIS) (182 x 257 mm; 7,17 x 10,12
palca)*

A5 (148 x 210 mm; 5,8 x 8,3 palca)*

A4 od hrany po hranu*

Letter od hrany po hranu*

Obálky

Obálka U.S. #10 (105 x 241 mm; 4,12 x
9,5 palcov)

Obálka Monarch (98 x 191 mm; 3,88 x 7,5
palca)

Obálka na kartu (111 x 152 mm; 4,4 x 6
palcov)

Obálka A2 (111 x 146 mm; 4,37 x 5,75
palca)

Obálka DL (110 x 220 mm; 4,3 x 8,7
palca)

Obálka C5 (162 x 229 mm; 6,4 x 9 palcov)

Obálka C6 (114 x 162 mm; 4,5 x 6,4
palcov)

Japonská obálka Chou #3 (120 x 235 mm;
4,7 x 9,3 palcov)

Špecifikácie tlačiarne

147

background image

Formát médií

Vstupný
zásobník

ADF

Japonská obálka Chou #4 (90 x 205 mm;
3,5 x 8,1 palcov)

Karty

Indexová karta (76,2 x 127 mm; 3 x 5
palcov)

Indexová karta (102 x 152 mm; 4 x 6
palcov)

Indexová karta (127 x 203 mm; 5 x 8
palcov)

Karta A6 (105 x 148,5 mm, 4,13 x 5,83
palca)

Indexová karta A4 (210 x 297 mm; 8,3 x
11,7 palca)

Hagaki** (100 x 148 mm, 3,9 x 5,8 palca)

Ofuku Hagaki** (200 x 148 mm; 7,8 x 5,8
palca)

Indexová karta Letter (216 x 279 mm, 8,5
x 11 palcov)

Fotografické médiá

Fotografické médium (76.2 x 127 mm; 3 x
5 palcov)

Fotografické médium (102 x 152 mm, 4 x 6
palcov)

Fotografické médium (5 x 7 palcov)

Fotografické médium (8 x 10 palcov)

Fotografické médium (8,5 x 11 palcov)

Fotografia veľkosti L (89 x 127 mm, 3,5 x 5
palcov)

Fotografia veľkosti 2L (127 x 178 mm)

13 x 18 cm*

Iné médiá

Poznámka Definovanie vlastných
veľkostí médií je k dispozícii len v
tlačovom softvéri HP v rámci systému Mac
OS X.

Médiá vlastnej veľkosti so šírkou 76,2 až
216 mm a s dĺžkou 127 až 356 mm (šírka
3 až 8,5 palcov a dĺžka 5 až 14 palca)

Príloha A

pokračovanie

148

Špecifikácie produktu

background image

Formát médií

Vstupný
zásobník

ADF

Médiá vlastnej veľkosti so šírkou 127 až
216 mm a s dĺžkou 241 až 305 mm (šírka
5 až 8,5 palca a dĺžka 9,5 až 12 palcov)

* Tieto veľkosti možno použiť pri tlači bez okrajov.
** Tlačiareň je kompatibilná iba s obyčajným papierom a kartami hagaki na atramentovú tlač od
Japonskej pošty. Nie je kompatibilné s fotografickým médiom hagaki od Japonskej pošty.

Informácie o podporovaných typoch a hmotnostiach médií

Zásobník

Typ

Hmotnosť

Kapacita

Vstupný
zásobník

Papier

60 až 105 g/m

2

(16 až 28 libier, väzba)

Až 250 hárkov
obyčajného papiera
(stoh vysoký 25 mm
alebo 1 palec)

Fotografické médiá

250 g/m

2

(66 lb bond)

Až 100 hárkov
(stoh vysoký 17 mm
alebo 0,67 palca)

Štítky

Až 100 hárkov
(stoh vysoký 17 mm
alebo 0,67 palca)

Obálky

75 až 90 g/m

2

(obálka s 20 až 24 lb
bond)

Až 30 hárkov
(stoh vysoký 17 mm
alebo 0,67 palca)

Karty

Do 200 g/m

2

(index so 110 lb)

Až 80 kariet

Výstupný
zásobník

Podporované všetky médiá

Až 75 hárkov
obyčajného papiera
(tlač textu)

Automatick
ý podávač
dokumento
v

Papier

60 až 75 g/m

2

(16 až 20 lb, bond)

35 hárkov

pokračovanie

Špecifikácie tlačiarne

149