Nastavenie minimálnych okrajov

background image

Nastavenie minimálnych okrajov

Okraje dokumentu sa musia zhodovať s týmito nastaveniami okrajov v orientácii na výšku (alebo
ich prekračovať).

1

2

2

3

4

1

3

4

Médiá

(1) Ľavý
okraj

(2) Pravý
okraj

(3) Horný
okraj

(4) Dolný
okraj

U.S. Letter
U.S. Legal
A4
U.S. Executive
U.S. Statement
8,5 x 13 palcov
B5
A5
Karty
Médiá používateľského
formátu
Fotografické médiá

3,3 mm (0,13
palca)

3,3 mm (0,13
palca)

3,3 mm (0,13
palca)

3,3 mm (0,13
palca)
Windows a
12 mm (0,47
palca)
Macintosh a
Linux

Obálky

3,3 mm (0,13
palca)

3,3 mm (0,13
palca)

16,5 mm
(0,65 palca)

16,5 mm
(0,65 palca)