Špecifikácie médií

background image

Špecifikácie médií

Pomocou týchto tabuliek určte správne médiá na používanie s tlačiarňou a zistite, ktoré funkcie s
nimi možno používať.