Špecifikácie hlukových emisií

background image

Špecifikácie hlukových emisií

Tlač v konceptnom režime, úrovne hluku podľa normy ISO 7779

Tlak zvuku (pozícia osoby stojacej v blízkosti):
LpAm 55 (dBA) (monochromatická tlač konceptov)

Sila zvuku
LwAd 6,8 (BA)

Špecifikácie tlačiarne

153