Špecifikácie faxu

background image

Špecifikácie faxu

Funkcia Walk-up čiernobieleho a farebného faxovania.

Max. 99 položiek rýchlej voľby

Pamäť až pre 100 strán (na základe testovacieho obrázka ITU-T č. 1 pri štandardnom
rozlíšení). Pri zložitejších stranách alebo vyššom rozlíšení spracovanie trvá dlhšie a používa
viac pamäte.

Ručné odosielanie a prijímanie faxov.

Automatická opakovaná voľba obsadeného čísla, až päť pokusov (podľa modelu).

Jednorazová automatická opakovaná voľba neodpovedajúceho čísla (podľa modelu).

Potvrdenia a správy o činnosti.

Fax CCITT/ITU Skupina 3 s režimom opravy chýb (ECM).

Prenos rýchlosťou 33,6 kb/s.

Rýchlosť 4 sekundy na stránku pri prenose 33,6 kb/s (na základe testovacieho obrázku ITU-T
č.1 pri štandardnom rozlíšení). Pri zložitejších stranách alebo vyššom rozlíšení spracovanie
trvá dlhšie a používa viac pamäte.

Rozlišovanie zvonenia s automatickým prepínaním medzi faxom a odkazovačom.

Fotografia

(dpi)

Veľmi jemné
(dpi)

Dobré (dpi)

Štandardné (dpi)

Čiernobi
elo

196 x 203 (8-bitová
stupnica šedej)

300 x 300

196 x 203

196 x 98

Farebne

200 x 200

200 x 200

200 x 200

200 x 200

Špecifikácie pre funkcie Fax do PC/Fax a Fax do Mac

Podporovaný typ súborov: Nekomprimované TIFF

Podporované typy faxov: čiernobiele faxy