Elektrické špecifikácie

background image

Elektrické špecifikácie

Napájanie
Univerzálny napájací adaptér (externý)

Požiadavky na napájanie
Vstupné napätie: striedavý prúd 100 až 240 V, 50/60 Hz
Výstupné napätie: +32 V/+12 V pri 1094 mA/250 mA

Spotreba elektrickej energie
26,64 wattov pri tlači (režim rýchleho konceptu) 17,76 wattov pri kopírovaní (režim rýchleho
konceptu)

Príloha A

152

Špecifikácie produktu