Regulačné číslo modelu

background image

Tlačiareň spĺňa požiadavky regulačných úradov na produkty vo vašej krajine/regióne.
Táto časť obsahuje nasledujúce témy:

Regulačné číslo modelu

Vyhlásenie k predpisom FCC

Poznámka pre používateľov v Kórei

Vyhlásenie o súlade s VCCI (trieda B) pre používateľov v Japonsku

Poznámka o napájacom kábli pre používateľov v Japonsku

Vyhlásenie o hlukových emisiách pre Nemecko

Vyhlásenie o indikátore LED

Lesklé puzdrá periférnych zariadení v Nemecku

Oznam pre používateľov telekomunikačnej siete v USA: požiadavky úradu FCC

Upozornenie pre používateľov kanadskej telefónnej siete

Oznam pre používateľov telekomunikačnej siete v Nemecku

Austrálske vyhlásenie pre káblové faxy

Regulačný oznam pre Európsku úniu

Informácie o regulačných predpisoch pre bezdrôtové produkty

Regulačné číslo modelu

Pre potreby regulačnej identifikácie je tlačiareň označená regulačným číslom modelu. Regulačné
číslo modelu výrobku je SDGOB-1051. Regulačné číslo nezamieňajte s marketingovým názvom
(HP Officejet 6600 e-All-in-One series) ani s číslom výrobku (CZ155A, CZ160A, CZ161A, CZ162A
alebo CZ163A).

Príloha A

154

Špecifikácie produktu