Poznámka o napájacom kábli pre používateľov v Japonsku

background image

Poznámka o napájacom kábli pre používateľov v Japonsku